Elecciones


Elecciones

Elecciones

23/6/2014

A Xunta Electoral proclama as seguintes candidaturas definitivas á Asemblea Xeral

Candidaturas definitivas á Asemblea Xeral

18/6/2014

Examinadas as candidaturas presentadas, a Xunta Electoral proclama as seguintes candidaturas provisionais á Asemblea Xeral.

Candidaturas provisionais á Asemblea Xeral

14/6/2014

Finalizada a resolución pola Xunta Electoral das reclamacións interpostas fronte ó censo provisional, procédese a publicacióndo Regulamento Electoral contendo o censo definitivo.

Regulamento Electoral contendo o censo definitivo

28/5/2014

O Presidente da Federación Galega de Pádel no exercicio das facultades que legalmente lle corresponden, procede á convocatoria de eleccións para a renovación dos membros da Asamblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada desta Federación.

A convocatoria das eleccións e todos os datos referentes ó desenvolvemento electoral recollidos no artigo 7 do Regulamento Electoral aprobado pola Asamblea Xeral, publicaranse no taboleiro de anuncios da sede da Federación así coma nesta páxina web.

Reglamento electoral contendo calendario electoral, modelos oficiais de sobres e papeletas, censos provisionais (que tamén poden ser consultados no taboleiro de anuncios da sede da Federación)

A Xunta Electoral, que terá su sede na propria sede federativa (Praza de Agustín Díaz, s/n, 15008 A Coruña), ten a seguinte composición:

Dª. Ana García Bernárdez, D. Francisco García Fernández, D. Germán Rodríguez Conchado; suplentes Dª. Carmen López Ferro, D. Antonio Baña Maneiro y D. Cristian García Suárez

Xunta de Galicia Drop Shot

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×